Kårstämma

KALLELSE TILL JÄRNA SCOUTKÅRS KÅRSTÄMMA 2014
Den 11 Mars
Alla kårmedlemmar hälsas hjärtligt välkomna.
Motion som ska behandlas vid det årliga mötet med kårstämman ska vara inkommen till kårstyrelsen senast en vecka före mötet.