Monthly Archives: januari 2018


Ändringar för Upptäckarscouter VT18

Hej upptäckarscouter!

Inför våren 2018 har Johan meddelat att han inte kommer att fortsätta som ledare på veckomöten.
Vi har försökt hitta en lösning. Vi kan konstatera att vi inte lyckats hitta en lösning som skulle fungera varje vecka under våren. För att kunna erbjuda upptäckarscouterna veckomöten kommer några av barnen att gå upp till Äventyrarna och några till Spårarna. Det kommer även att följa med ledare.
Detta kommer att gälla under våren. Till hösten ska det finnas en lösning som ska fungera under hela verksamhetsåret.

Styrelsen genom Johan Lindgren

Äventyrare har möten på måndagar 18:45-20:15.
Spårare har möten på onsdagar 18-19:30

Scouter till Äventyrare:

Kajsa
Neliha
Noel
Simone
Ellert
Elias Sjöberg
Elle

Vuxna:

Annette
Ulrika

Till Spårare:

Ester
Emmanuel
Linus
Elias Skånberg
Folke
Aron
Vincent
Hampus
Nina
Elias
Joel
Balder

Vuxna
Per