Utmanarscout

Utmanarscout är man i princip livet ut, från det att man nått 15 år.

Vi träffas på Måndagar kl. 18:30 – ca 20:00

Många av dem som varit utmanarscouter några år vill gå vidare som ledarassistent eller ledare. Andra trivs bra med att fortsätta att vara scout. Efter att man som spårarscout lärt sig råbandsknop, tryckförband och hur man tolkar djurspår, och sedan förfinat och fördjupat dessa kunskaper som upptäckare och äventyrare, så börjar allt plötsligt om igen. Få är de utmanarscouter som kan tända en eld i regn, skilja på ett halvslag och en halvnelson, eller klarar att diska sin kåsa själv.

Däremot är de fantastiskt duktiga på att planera och genomföra våra gemensamma aktiviteter på kåren. Till vårlägret -07 planerade dessa tappra hjältar en hel dags spårning för de andra avdelningarna, och efter det har de vid upprepade tillfällen visat sin organisationskompetens.

Ledare för utmanarna är:

Max Nyman
Mathias Nyman

Det traditionsenliga, och strängt hemliga, patrullropet lyder i sin ursprungliga form:
Zinga linga ling sade fitcha malatcha
alla balla tjafs uti binga bånga bej
tjohopp sade lusa skvuppom vuppom
tjohopp sade lusa tusse lusse lej
å den långa ludna svansen


Lämna ett svar