Historia

Järna scoutkårs historia

  • 1930 – Några pojkar startar björnpatrullen i Järna. Den tillhör då scoutkåren i Södertälje
  • 1935 – Flickscoutkåren startar i Järna på initiativ av Agda Olander
  • 1938 – Järna scoutkår (pojkar) bildas. Kårchefen då var David Möller.
  • 1947 – Scouterna i Järna får 1800 m² skogsmark av grevinnan Louise Löwen.
  • 1948 – Karamellfabrikör Högbom skänker scouterna en beredskapsbarack till scoutstuga
  • 1960 – Pojk- och flickscouter går ihop i en scoutkår.
  • 1970 – Blåvingar och vargungar försvinner, minior- och juniorscout kommer.
  • 1978 – Ytterligare ett hus byggs på tomten för att användas som förråd.
  • 2010 – Spårarscout, upptäckarscout, äventyrarscout och utmanarscout ersätter de tidigare namnen.
  • 2011 –

Lämna ett svar