Monthly Archives: februari 2013


Kallelse kårstämma Järna Scoutkår

KALLELSE TILL JÄRNA SCOUTKÅRS KÅRSTÄMMA 2013

Onsdagen den 6 Mars klockan 18.45 i scoutstugan på Ljungstigen 13

Alla kårmedlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årets kårstämma!

Motion som ska behandlas vid det årliga mötet med kårstämman ska vara inkommen till kårstyrelsen senast en vecka före mötet.