Medlemskap

Terminsavgift

Terminsavgiften i Järna scoutkår är för närvarande c:a 375 kr / medlem. (Den exakta summan beroende på aktuell förbunds- och distriktsavgift samt försäkring och tidningskostnad).
Avgiften är viktig för oss eftersom den betalar uppvärmning av Scoutstugan, nyinköp av material o.s.v. Dessutom betalar vi en avgift och försäkring för varje medlem till Svenska Scoutförbundet. Genom att alla ledare och funktionärer jobbar helt ideellt (gratis) kan vi hålla en så låg medlemsavgift som möjligt.

Inbetalningskort på terminsavgiften till kommer direkt från Svenska scoutförbundet.
För att vara med på läger och hajker är det obligatoriskt att terminsavgiften är betald.

Anmälan/Avanmälan

Anmälan till kåren gör du här: ANMÄLAN

Avanmälan online till kåren gör du: AVANMÄLAN

Obs! Avanmälan måste göras innan terminstart. Utskickade fakturor som inte betalas p.g.a. för sen avanmälan får kåren stå för(!). Därför är det extra viktigt att avanmäla i tid om medlemmen inte ska vara aktiv under en termin, eller om medlemmen vill avsluta sitt medlemskap.


Lämna ett svar