Monthly Archives: februari 2020


Anmälan Vänortsläger 2020

Anmälan är stängd

Destination 2020

Tid:
1-8 augusti lång period
1-5 augusti kort period för spårare
Plats:
Vid Näs by, Grödinge
Kostnad:
Ca 2000:- lång period / 1200:- kort period

Anmälan:
Definitivanmälan via kårens hemsida senast 22/3

Destination 2020 är ett distriktsläger med deltagare i första hand från Södertörn. 22 kårer är anmälda och det blir omkring 1500 deltagare. Platsen är en stor äng där vi bor i mindre tältbyar, deltar i programaktiviteter och lagar vår mat själva. En dag är Marknadsdag där vi får möjlighet att visa upp vår by och gå runt i de andra byarna, alla byar har någon aktivitet.

För att det ska bli ett så bra läger som möjligt för Scouterna behöver vi hjälp av föräldrar med att:

  • Packa inför lägret
  • Köra lägerpackning (släpkärra) och scouter till lägerplatsen
  • Resa tält och bygga lägerby
  • Delta en eller flera dagar på lägret som ledare / funktionär. Det kan vara att följa med scouterna till programaktivitet, hämta mat och hjälpa till med
  • Matlagning, vara funktionär på en programaktivitet.
  • Riva tält och lägerby
  • Köra hem lägerpackning (släpkärra) och scouter
  • Packa upp lägerpackning i scoutstugan

Varje deltagande scout behöver en hjälpande förälder till minst en av dessa uppgifter. Ange vid anmälan vad ni önskar hjälpa till med, gärna fler uppgifter, så försöker vi fördela enligt önskemål.

Under korta perioden, 1-5/8, behövs minst en förälder på plats varje dag.

Frågor? Kontakta Karin: karin.low@telia.com eller 0703544611

Anmälan Sommarläger 2020

Anmälan är stängd