Monthly Archives: januari 2012


Terminsstart

Hej all Scouter!

Dessa är startdatumen för terminstarten för de olika avdelningarna:

Upptäckarscouter: Den 16/10
Äventyrarscouter: Den 12/10