Monthly Archives: mars 2021


Kallelse Kårstämma 2021

KALLELSE TILL JÄRNA SCOUTKÅRS KÅRSTÄMMA 2021

2021 12/4 kl 18:00, Baksidan vid Järna Scoutkårs stuga

wpid-cam01229.jpg

OBS! P.g.a rådande omständigheter ändrar vi lite i själva kårstämman:

Tid och plats är samma.

Vi kommer att hålla till utomhus. Hålla behörigt avstånd till varandra.

Alla som är berättiga är naturligtvis välkomna men vi vill helst hålla ned storleken på mötet till ett minimum för att minimera risk och eventuell smittspridning.

Vi bjuder på kaffe och enklare förtäring.

Välkomna!