Monthly Archives: mars 2016


Sammarbets övningar

Kvällens äventyr:
Tre patruller fick sammarbets övningar som gav guldmynt.
Patrullerna fick själv välja vilken station de skulle gå till.

image

Lista på vad som kunde ge guldmynt.

image

Knopar ger guldmynt!
Ju fler knopar, ju fler guldmynt.

image

Spårar pyramid i olika former ger guldmynt.

image

Tända en lykta, gå en stig och släcka lyktan ger guldmynt.

image

De här med vem som är längst, kortast osv i led ger också guldmynt.