(H)jul Hajken flyttad

På grund av för få antal anmälningar är hajken flyttad till början av nästa år.