Redovisning

image

Nu är det säljstopp!!!
Dax

att redovisa majblommorna.
Att tänka på: Växla till sedlar och så få mynt som möjligt.
Redovisade påsar lämnas till Elinor nu på onsdag den 7:e och torsdag den 8:e