Anmälan Sommarläger Unite 2018

Anmälan Unite 2018

Jag anmäler mig för att åka på Unite 2018 i Hölö den långa perioden (1550 kr)
Jag anmäler mig för att åka på Unite 2018 i Hölö den korta perioden (775kr)

Scoutens namn:
Födelseår/avdelning:
E-post:
Telefon:
Vuxen följer med i sällskap. (Skriv mer information i Övrigt)
Allergier, specialkost och dyl:
Kan simma 200 meter
Övrigt/meddelande: